was successfully added to your cart.

Wśród pomp typu Atos wyróżnić można pompy tłokowe, które mają zmienną wydajność oraz pompy łopatkowe mające stały wydatek. W przypadku pomp łopatkowych spotykamy się z różnymi ich rozmiarami natomiast w przypadku pomp tłokowych do czynienia mamy z różnymi ciśnieniami, pod którymi owe pompy pracują.

Do czego służą pompy tłokowe i łopatkowe?

Pompy łopatkowe wykorzystuje się w napędach hydraulicznych, przenoszą one skroplone gazy i ciecze samosmarujące. Natomiast pompy tłokowe dzisiaj wykorzystywane są w pracy wielu maszyn roboczych, mają one zastosowanie we wszystkich dziedzinach przemysłu. Natomiast wszystkie pompy Atos charakteryzują się wysoką jakością, wydajnością i niezawodnością.

Etapy naprawy i regeneracji pomp

Pompy Atos naprawia się w autoryzowanych punktach naprawy. Pierwszym etapem naprawy jest diagnostyka i dokładne zweryfikowanie uszkodzenia, które powstało w pompie. Urządzenie demontuje się, w tego rodzaju puncie usługowym a następnie rozpoczyna się kontrola poszczególnych części. Na tym etapie można już określić koszt naprawy, jej zakres oraz czas.
Pompy tłokowe i łopatkowe Atos, tak jak i wszystkie inne pompy również się regeneruje, poprzez naprawę kondycji ich części, które doskonale nadadzą się jeszcze do użytku.

Ostatni etap naprawy

Po naprawieniu i zregenerowaniu danej pompy, sprawdza się jej działanie. Ulega ona testowaniu na skomputeryzowanym stanowisku, na którym poddana jest całemu szeregowi różnych testów i badań. Dopiero tak sprawdzona pompa, która nie wykazuje żadnych uszkodzeń podczas badań i testów, zostaje uznana za pompę sprawną i już naprawioną.

Zastosowanie części do naprawy pomp

Wiele części danej pompy podczas naprawy szlifuje się oraz regeneruje, zawsze poprawia się stan uszczelnienia. Do napraw pomp używa się bardzo często zamienników części oryginalnych.